Stein, grus og sand

Oversettelser

• Engelsk: Stone, gravel and sand
• Fransk: Pierres, gravier et sable

Betong

Oversettelser

  • Engelsk: Concrete
  • Fransk: Béton

Gips

Oversettelser

  • Engelsk: Gypsum-based materials

EPS (Isopor)

Oversettelser

• Engelsk: EPS («isopor»)
• Fransk: Polystyrène