Rent trevirke

Oversettelser

• Engelsk: Untreated wood

• Fransk: Bois non traité

Hageavfall

Oversettelser

• Engelsk: Garden waste
• Fransk: Déchets de jardin

Blandet trevirke

Alt treverk, rent eller overflatebehandlet med maling og lakk. Rivningsmaterialer, paller og fruktkasser. Spon- og kryssfinerplater i små mengder.

Oversettelser

• Engelsk: Mixed wood