Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Blandet trevirke

NS nr.: 1149

NS navn.: Blandet bearbeidet trevirke

Oversettelser

• Engelsk: Mixed wood

• Fransk: Bois mélangé

Last ned materiell

Avfallsplakat - Blandet trevirke

Avfallssymbol - Blandet trevirke

Fraksjonsmerke - Blandet trevirke