Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

EPS (Isopor)

NS nr.: 1731

NS navn.: Ekspandert og ekstrudert plast, emballasje

Oversettelser

• Engelsk: EPS («isopor»)
• Fransk: Polystyrène

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - EPS (isopor)

Avfallsplakat - EPS (isopor)

Avfallssymbol - EPS (isopor)