Merder

Oversettelser

• Engelsk: Cages

Vindusglass

Oversettelser

• Engelsk: Window glass
• Fransk: Verre à vitre