Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Med felles innsats tar vi vare på og bygger merkevaren vår. Her finner du logoer, maler og merking som enkelt kan lastes ned og tas i bruk.

Under hver avfallstype har vi samlet nyttig sorterings- og informasjonsmateriell. Om det noe du savner, vennligst send oss en e-post.

Finn det du trenger for å merke avfallsrom og utstyr, raskt og enkelt!


Visuell profil

Logo uten sted eller selskapsnavn

Last ned logoer

Logoer i for trykk og skjerm.
Inkluderer også logoer for Retura-selskapene og slagord.

Logo med sted eller selskapsnavn

Farger

PROFILFARGER


STØTTEFARGER TIL BRUK I PRESENTASJONER O.L.


FARGER FRA LOOPS MERKEORDNING


Slagord

Slagord skal ikke plasseres sammen med logo, men plasseres som et selvstendig element. Slagord til bruk i Office-dokumenter o.l. kan lastes ned sammen med Returas logoer.


Typografi

Returas profilfont er Arial. Dette er en font som er lett tilgjengelig og den har et klart og bestemt uttrykk.

I tillegg brukes Sanchez (Google font) som støttefont der man ønsker et lettere uttrykk i forbindelse med slagord og overskrifter.


Fotostil

Gjennom foto forsterkes vår visuelle identitet. Bilder er et ekstra bærende identitetselement og nøkkelord som gjenspeiler verdiene våre REDELIG, ENERGISK, NÆR og TRYGG er gjennomgangstema i alle bilder.

Bildene for Retura kan deles inn i to hovedområder; profilbilder og fraksjonsbilder.

Profilbildene skal illustrer Returas virksomhetsområde:

 • Landsdekkende avfallsløsninger
 • Næringslivskunder

Bildene skal:

 • Representere hele landet, by og bygd
 • Inkludere alle årstider
 • Illustrere både inne- og utemiljø
 • Alltid inkludere mennesker, så langt det er mulig
 • Begge kjønn skal være jevnt representert og gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet

Fraksjonsbildene skal være beskrivende:

 • Unikt bilde for hver fraksjon
 • Alltid i farger
 • Per i dag kjøpes rettigheter til bruk for hver fraksjon av Shutterstock

Man bør tenke på følgende når det velges ut og tas bilder:

 • Ha få elementer i bildet og en rolig og ren bakgrunn
 • Velge et tydelig fokus i motivet
 • Klare, rene og sterke farger
 • Bildene skal ha en god fototeknisk kvalitet. Ikke bruke uskarpe, under- eller overeksponerte ei heller lavoppløste bilder

Rettigheter til bruk av bildene skal alltid avklares med Retura.


Språk

I Retura Norge skal vi være bevisste på å bruke et språk som er klart, entydig, nøkternt, enkelt og objektivt.

Vi skal unngå fremmedord når vanlige ord er like presise.

Vi benytter som hovedregel «vi»-formen og søker å bruke den aktive formen av verbet i våre tekster.

Noen huskeregler:

 • Forkortelser og akronymer skrives ut første gang de benyttes, med mindre det henvises til svært vanlige begrep som EU, FN, NATO, osv. Bruk aldri interne forkortelser.
 • Ikke mellomrom ved forkortelser av flerordsuttrykk. For eksempel adm.dir., bl.a., cand.mag., dr.philos.
 • Tegnsetting:
  • Etter tegn som avslutter en setning skal det alltid bare være ett mellomrom. Det skal aldri være mellomrom før de store skilletegnene punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
  • Det skal ikke være ordmellomrom ved bruk av bindestrek.
  • Bruk ikke bindestrek for å binde sammen tall.
  • Punkter i en oppsamlingsrekke avsluttes alltid med punktum.
 • Bruk av store bokstaver:
  • Kun store bokstaver i første ordet i jobb-titler (for eksempel: Administrerende direktør).
  • I overskrifter brukes det kun stor bokstav i begynnelsen av overskriften.
  • Ordet «gruppen» skrives med liten g når det brukes alene. Satt sammen med Retura Gruppen brukes det stor «G» og det skrives alltid uten bindestrek og i to ord.
 • Tall:
  • Tall under 10 skrives med bokstaver, bortsett fra når vi snakker om summer, f.eks. NOK 1,7 millioner.
  • Valuta bør alltid forkortes og plasseres før beløpet, f.eks. NOK 5,3 millioner.
  • Tall større enn 1 000 skrives med ordmellomrom og uten bruk av tegn.
  • Når det henvises til negative tall brukes minustegnet.
  • Prosenttegnet skrives alltid ut, bortsett fra i tabeller. Det skal alltid være et ordmellomrom etter tallet og før %-tegnet i tabeller.
  • Telefonnummer:
   • Fasttelefon deles opp på to og to nummer.
   • Mobiltelefon deles opp på tre, to og tre nummer.


Infografikk

Her er en rekke eksempler på bruk av grafikk og illustrasjoner som visualiserer våre løsninger. Trenger du originalfiler? Kontakt marked@retura.no.


Ikoner

Her ser dere en rekke ikoner som vi har utarbeidet. Vi fyller på med nye fortløpende. Noe du savner? Ta kontakt med oss!

Last ned ikoner

Her kan du laste ned alle ikonene for skjerm og trykk.