Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Profil i bruk

Kjøretøy

Merking av kjøretøy

Profilprogrammet for kjøretøy er utarbeidet for en enhetlig profil for Retura og våre samarbeidspartnere. Det skal være enkelt i bruk, gi svar på alle spørsmål, dekke alle behov og være entydig.

NIVÅ 1 – Helprofilert

Alle helprofilerte Retura selskap skal ha kjøretøy med rød bunnfarge.

HELPROFILERT HYTTE

EKSEMPLER PÅ HELPROFILERT KOMPRIMATORBIL

HELPROFILERT SKAPBIL/FLATVOGN

HELPROFILERT KROK-/LIFTBIL


NIVÅ 2 – Samprofilert

Samprofilerte selskap kan ha kjøretøy med enten rød eller hvit bunnfarge.

Selskapets logo plasseres på dør og front, og det er mulighet for å plassere Retura-merke på feltet over bakre sidevindu.

SAMPROFILERT KOMPRIMATORBIL

Samprofilerte selskap benytter samme profil på bakre del av kjøretøyet som de helprofilerte selskapene.

SAMPROFILERT SKAPBIL/FLATVOGN

Samprofilerte selskap benytter samme profil på bakre del av kjøretøyet som de helprofilerte selskapene.

SAMPROFILERT KROK-LIFTBIL

Samprofilerte selskap benytter samme profil på bakre del av kjøretøyet som de helprofilerte selskapene.


NIVÅ 3 – Delprofilert

Delprofilerte selskap kan ha kjøretøy med enten mørk eller lys bunnfarge.

DELPROFILERT HYTTE

Delprofilerte selskap skal plassere Retura-merke på feltet over bakre sidevindu, enten i rødt eller hvit.

DELPROFILERT KOMPRIMATORBIL OG SKAPBIL/FLATVOGN

Delprofilerte selskap skal plassere Retura-merke på bakre del av kjøretøyet, som illustrert nedenfor.

DELPROFILERT KROK-/LIFTBIL

Delprofilerte selskap skal plassere Retura-merke på bakre del av kjøretøyet, som illustrert nedenfor.


Utstyr

Merking av utstyr

En konsekvent og god bruk av Returas profil er nødvendig for å gjøre merkevaren kjent og oppnå konkurransefortrinn. Containere og beholdere er godt synlige ute i markedet og utgjør en viktig del av vårt ansikt utad. For å oppnå en helhetlig og slagkraftig bruk av denne markedsføringskanalen er det svært viktig at reglene for merking følges.

Last ned merker

Trykklare filer for standard merker som .pdf.

Standard merker på utstyr

EKSEMPEL PÅ PROFILERENDE MERKING AV UTSTYR

Beholdere skal merkes med selskapslogo og fraksjonsmerke som illustrert ovenfor. Merkene bør plasseres slik at man unngår slitasje ved tømming. Selskapslogoen skal ha en bredde på 200 mm. Det skal være ca 5 cm avstand mellom logo og fraksjonsmerke.


Bekledning

På bekledning profileres Retura kun med logoen, og ikke med R-merke. Både på venstre bryst og over ryggen.

EKSEMPEL PÅ BEKLEDNING

Rød logo på gul bekledning.
Hvit logo på rødoransje bekledning.