Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Vindusglass

NS nr.: 1331

NS navn.: Vindusglass, ikke laminert

Oversettelser

• Engelsk: Window glass
• Fransk: Verre à vitre

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - Vindusglass

Avfallsplakat - Vindusglass

Avfallssymbol - Vindusglass