Glassemballasje

Oversettelser

• Engelsk: Glass packaging
• Fransk: Emballages en verre

Panteflasker

Oversettelser

• Engelsk: Recyclable bottles

Betong

Oversettelser

  • Engelsk: Concrete
  • Fransk: Béton

Gips

Oversettelser

  • Engelsk: Gypsum-based materials