Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Matavfall_emballert

NS nr.: 1111

NS navn.: Kjøkken- og matavfall fra stor- og småhusholdninger

Oversettelser

• Engelsk: Packaged food waste

 

Last ned materiell

Avfallssymbol - Matavfall

Fraksjonsmerke - Emballert_matavfall

Avfallsplakat - Emballert_matavfall