Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Hardplast

NS nr.: 1721

NS navn.: Hardplast, annen

Oversettelser

• Engelsk: Hard plastics
• Fransk: Plastique dur

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - Hardplast

Avfallsplakat - Hardplast

Avfallssymbol - Hardplast