Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Plastemballasje

NS nr.: 1729

NS navn.: Blandet myk og hard plastemballasje

Oversettelser

  • Engelsk: Plastic packaging

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - Plastemballasje

Avfallssymbol - Plastemballasje

Avfallsplakat - Plastemballasje