Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Mykplast

NS nr.: 1721

NS navn.: Folieplast, annen

Oversettelser

• Engelsk: Plastic foil, other
• Fransk: Plastiques souples

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - Mykplast

Avfallsplakat - Mykplast

Avfallssymbol - Mykplast