Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Papp og papir

NS nr.: 1299

NS navn.: Blandet papir, papp og kartong

Oversettelser

• Engelsk: Cardboard and paper
• Polsk: Tektura i papier
• Fransk: Carton et papier

Last ned materiell

Avfallsymbol - Papp og papir

Avfallsplakat - Papp og papir

Fraksjonsmerke - Papp og papir