Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Betong

NS nr.: 1612

NS navn.: Betong med armeringsjern

Oversettelser

  • Engelsk: Concrete
  • Fransk: Béton

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - Betong

Avfallsplakat - Betong

Avfallssymbol - Betong med armeringsjern