Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Kreosot-impregnert trevirke

NS nr.: 7154

NS navn.: Kreosot-impregnert trevirke

Oversettelser

  • Engelsk: Creosote-treated wood
  • Fransk: Les bois traité à la créosote

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - Impregnert trevirke - kreosot

Avfallsplakat - Impregnert trevirke - kreosot

Avfallssymbol - Impregnert trevirke - kreosot