Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Vindu med klorparafin

NS nr.: 7158

NS navn.: Klorparafinholdige isolerglassruter

Oversettelser

  • Engelsk: Glass units containing chloroparaffins

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - Vindu med klorparafin

Avfallsplakat - Vindu med klorparafin

Avfallssymbol - Vindu med klorparafin