Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Betong uten armeringsjern

NS nr.: 1611

NS navn.: Betong uten armeringsjern

Oversettelser

• Engelsk: Concrete other than ferro-concrete

• Fransk: Béton

Last ned materiell

Avfallssymbol - Betong uten armeringsjern

Fraksjonsmerke - Betong uten armeringsjern

Avfallsplakat - Betong uten armeringsjern