Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

CCA-impregnert trevirke

NS nr.: 7098

NS navn.: CCA-impregnert trevirke

Oversettelser

  • Engelsk: Creosote-treated wood
  • Fransk: Le bois traité au CCA

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - CCA-impregnert trevirke

Avfallsplakat - CCA-impregnert trevirke

Avfallssymbol - CCA-impregnert trevirke