Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Brannslukkere

NS nr.: 7091

NS navn.: Uorganiske salter og annet fast stoff

Oversettelser

  • Engelsk: Fire extinguishers
  • Fransk: Les extincteurs

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - Brannslukkere

Avfallsplakat - Brannslukkere

Avfallssymbol - Brannslukkere