Profilmanual
Slik forvalter vi vår unike merkevare

Hardplast – emballasje

NS nr.: 1722

NS navn.: Hardplast, emballasje

Oversettelser

• Engelsk: Hard plastics, packaging
• Fransk: Plastiques souples

Last ned materiell

Fraksjonsmerke - Hardplast, emballasje

Avfallsplakat - Hardplast, emballasje

Avfallssymbol - Hardplast, emballasje